Projectinformatie

   

Vernieuwen perrons station Susteren

In opdracht van ProRail heeft Knipscheer Rail-Infra van station Susteren beide perrons inclusief omliggende verharding compleet vernieuwd. Het station bestaat uit twee zijperrons die allebei sterk verouderd waren. De keerwanden en bestrating verkeerden in slechte staat. ProRail had daarom gekozen om de bestaande keerwanden en bestrating in zijn totaliteit te vervangen. Knipscheer Rail-Infra verzorgd volledig de voorbereiding en afstemming om de werkzaamheden succesvol uit te kunnen voeren.

Ook de bestaande outillage is tegelijk vernieuwd waarvoor Knipscheer het ontwerp heeft voorbereid en gecoördineerd.

Bijkomende werkzaamheden waren het verbreden/verlengen van het perron, het aanpassen van de hellingbanen, het aanbrengen van een bloktrede en het vernieuwen/aanpassen van verlichting en omroep.

Om de werkzaamheden uit te kunnen voeren zijn door ProRail twee weekenden beschikbaar gesteld met daarin ieder 52 uur volledig buitendienstgestelde sporen. Het stationsgebied was in beide weekenden ook alleen toegankelijk voor Knipscheer Rail-Infra. Door middel van een strakke planning en intensieve samenwerking met alle andere partijen heeft Knipscheer Rail-Infra, per beschikbaar gesteld weekend, een perron inclusief keerwanden volledig vernieuwd. Ook is sprake geweest van een aanwezige ‘bekende’ bodemverontreiniging in een van de perrons wat tijdens een buitendienststelling eerst volledig is gesaneerd alvorens men verder kon gaan.

De werkzaamheden hebben geleid tot een uitstekend resultaat en de complimenten vanuit ProRail.

Feiten & cijfers
Opdrachtgever: ProRail B.V.
Aanneemsom: € 844.750,00
Oplevering: December 2019
Contactpersoon: De heer ing. G.R. (Guus) Balk
Telefoonnummer: +31 6 46 33 10 95