Projectinformatie

Naar aanleiding van meerdere incidenten heeft ProRail besloten dat de veiligheid op bestaande rail-inzetplaatsen verbeterd moet worden.
Het betreft 16 rail-inzetplaatsen in de Regio Randstad Noord, de werkzaamheden voor het verbeteren van de veiligheid zijn opgenomen in Appendix E03.
De A-aanbieders c.q. – leveranciers van ProRail overleggen op eerste verzoek van ProRail een door een CI geverifieerde emissie-inventaris voor de scope 1 & 2 emissies conform ISO 14064-1. A- aanbieders behoren tot de groep grootste aanbieders van het bedrijf, samen verantwoordelijk voor tenminste 80% van de inkoopomzet. In het geval dat ProRail verzoekt om de geverifieerde emissie-inventaris te overleggen, vergoedt ProRail de betreffende aanbieder respectievelijk leverancier, die niet reeds uit andere hoofde beschikt over een emissie-inventaris, een voorafgaand aan de inventaris nader tussen partijen overeen te komen vergoeding. De cursief afgedrukte begrippen hebben de betekenis als omschreven in Bijlage A bij het Handboek CO2-Prestatieladder van SKAO.

Feiten & cijfers
Opdrachtgever: ProRail B.V.
Aanneemsom: € 112.000,00 (excl. BTW)
Oplevering:
Contactpersoon: Dhr. A. (Arjan) Beens
Telefoonnummer: 06 14 87 74 03