Projectinformatie

Verbeteren baanstabiliteit Amsterdam

 

In opdracht van ProRail heeft Knipscheer Rail-Infra de baanstabiliteit van en naast het spoor, op vijf verschillende locaties, in Amsterdam verbeterd. Er zijn onder andere schouwpaden hersteld, het baanlichaam verbeterd en de waterhuishouding geoptimaliseerd. Het werk heeft plaats gevonden in de omgeving van station Sloterdijk, nabij Amsterdam Centraal en op Amsterdam Westhaven. De werkzaamheden zijn onder andere uitgevoerd tijdens perioden van buitendienst gestelde sporen zowel overdag als ‘s nachts. Tijdens indienstzijnd spoor is gewerkt onder veiligheidsmaatregelen vallend onder het spoorregime. Knipscheer Rail-Infra heeft tijdens de duur van de werkzaamheden alle spoorwegveiligheidsmaatregelen verzorgd.

Op station Sloterdijk zijn op diverse locaties het wateroverlast aangepakt door middel van het aanbrengen van gootconstructies met opsluitbanden en het aanpassen van schouwpaden met verschillende steenslagsoorten. Achter de eetgelegenheid ‘The Breakfastclub’ zijn naast een gootconstructie ook keerwanden aangebracht. Het straatwerk is volledig vernieuwd en in een hellende lijn vloeiend op de bestaande verharding aangesloten. Hierdoor kan het overtollig hemelwater afgevoerd worden op de bestaande riolering.

   

Nabij station Amsterdam Centraal was door het verzakken van een bestaand talud het schouwpad deels weggespoeld. Door het schouwpad beter op te sluiten en verzakking in de toekomst te voorkomen is hier onder het bestaand geluidsscherm een kering aangebracht en direct het bestaande schouwpad vernieuwd.

Verder is het ballastbed voor een deel van het goederenspoor onder de A5, ter hoogte van het Telegraaf kantoor, aan de Basisweg vernieuwd om wateroverlast en erosie van het maaiveld te voorkomen. Voor een goede waterhuishouding is het ballastbed opgesloten in keerwanden en zijn drainagestrengen aangebracht en aangesloten op het bestaand hemelwaterafvoer.

   

Op het emplacement Amsterdam Westhaven zijn schouwpaden vernieuwd en deels hersteld, zodat er geen struikelgevaar meer is voor uitstappende machinisten en om verder wateroverlast te voorkomen.

Knipscheer Rail-Infra heeft hier laten zien uitstekende kennis in huis te hebben door adequate voorbereidingen effectief en efficiënt langs het spoor zijn civieltechnische werkzaamheden uit te kunnen voeren.

Feiten & cijfers
Opdrachtgever: ProRail
Oplevering: mei 2020
Contactpersoon: De heer ing. G.R. (Guus) Balk
Telefoonnummer: +31 6 46 33 10 95