Projectinformatie

Knipscheer Rail Infra heeft in het jaar 2017 perronwerkzaamheden verricht op het station Blerick.
De aanwezige objecten op station Blerick waren aan het einde van hun levensduur. Om het station te laten voldoen aan de bereikbaarheid en vormgevingseisen van deze tijd heeft ProRail besloten om de aanwezig keerwanden, jukkenperrons, straatwerk, verlichting en perronmeubilair te vernieuwen. De aanwezige betonnen en stalen jukkenperrons dienden te worden vervangen door zogenoemde zand perrons, hiertoe diende er grond- en taludverbetering plaats te vinden, in een ondergrond die verdacht is op niet gesprongen explosieven (NGCE).

Feiten & cijfers
Opdrachtgever: ProRail B.V.
Aanneemsom: € 1.392.000,00 (excl. BTW)
Oplevering: 15-12-2017
Contactpersoon: Dhr. G. (Guus) Balk
Telefoonnummer: 06 46 33 10 95