Projectinformatie

Knipscheer Rail Infra heeft voor ProRail de geleidelijnen aangepast en aangebracht in de regio Randstad Noord.

De werkzaamheden bestaan onder andere uit:
• Aanpassen geleidelijnen;
• Aanbrengen gevarenzone markering;
• Aanbrengen perronrand markering.

Geleidelijnen
De mindervalide reiziger is een kwetsbare groep. Voor deze groep worden verschillende maatregelen op de stations en perrons aangeboden. Eén van de maatregelen is de geleidelijn. Deze lijn bied de blinde en slechtziende reiziger een hulpmiddel om zich zelfstandig over het perron te begeven. De doelgroep is gebaat bij eenduidige uniforme geleidelijnen op alle stations in de regio Randstad Noord.
De doelstelling van het project is om alle stations in Nederland te voorzien van geleidelijnen conform de OVS00228.
In een eerdere fase zijn op ca. 300 stations de geleidelijnen aangepast conform OVS00228. In deze opdracht werden de geleidelijnen aangepast op de overige stations in regio RRN (excl. de stations die vallen onder Nationale Sleutel Projecten, Regio Specifiek Pakket en stations die volledig zijn uitgevoerd door het Project Perron 76).

Gevarenzone markering
Om reizigers, welke op het perron lopen of staan te wachten, te wijzen op de gevaren indien de reiziger te dicht bij de perronrand komt dient er op 75cm van de perronrand de gevarenzonemarkering, een witte onderbroken markering, aanwezig te zijn welke de gevaarlijke zone op het perron markeert. De hierboven beschreven markeringen zijn op een groot aantal stations reeds aanwezig. De doelstelling van dit project was om op de stations waar deze markeringen nog ontbreken deze aan te brengen.

Perronrand markering
Op de perronrand dient een witte contrasterende markering aanwezig te zijn zodat er een visuele scheiding te zien is tussen spoorbak en perron. De hierboven beschreven markeringen zijn op een groot aantal stations reeds aanwezig. De doelstelling van dit project is om op de stations waar deze markeringen nog ontbreken deze aan te brengen.

Feiten & cijfers
Opdrachtgever: ProRail B.V.
Aanneemsom: € 1.044.750,00 (excl. BTW)
Oplevering: 30-06-2017
Contactpersoon: Dhr. E. (Eltjo) Hofstede
Telefoonnummer: 06 10 38 07 21