Projectinformatie

Inleiding

In opdracht van projectontwikkelaar RV&O uit Soest heeft Knipscheer Rail-Infra een 220 meter lang geluidsscherm langs het spoor ter hoogte van het bosrijke Soestduinen (verbinding Amersfoort – Den Dolder) gerealiseerd.

RV&O heeft hier op een unieke locatie 12 kavels, direct aan de bossen en duinen van natuurgebied ‘De Lange Duinen’ met daarop unieke woningen gerealiseerd.

Voorbereiding

Om het geluidsscherm bij het mooie groen te laten passen is gekozen voor een natuur inclusief geluidsscherm bestaande uit lichte panelen met daarin minerale wollen strengen. Deze wollen strengen zorgt voor adsorptie van het geluid. Om de juiste werkende hoogte van het geluidsscherm ten opzichte van het spoor te bepalen heeft Knipscheer onderzoek gedaan naar bodemgesteldheid, geluids- en constructieberekeningen

Om het natuurlijk karakter van het geluidsscherm nog verder te versterken zouden hedra’s vanaf de bewonerskant tegen het scherm worden geplant. Deze hedra’s krijgen de mogelijkheid zich via de wollen strengen verder omhoog te groeien.

Om veilig te kunnen bouwen langs het drukke spoor heeft Knipscheer de spoorwegveiligheid verzorgd. Voorafgaand aan de bouw heeft Knipscheer de locatie bouwrijp gemaakt en de coördinatie met betrekking tot alle in de grond liggende kabels verzorgd.

   

Uitvoering

Met behulp van een compacte graafmachine uitgerust met een trilblok en een plaatsingsmal is het benodigde graafwerk in combinatie met het aanbrengen van de funderingsstijlen direct op de goede locatie uitgevoerd. Nadat alle funderingsstijlen op de juiste positie waren ingetrild zijn ze verder op de juiste hoogte afgetrild. Op de kop van ingetrilde stijlen zijn de bovenstijlen gemonteerd. Tussen de stijlen zijn betonlateien geplaatst waarboven de panelen met minerale wol op zijn aangebracht. Na de montage van de panelen zijn deze allemaal door middel van wiggen vastgezet.

   

Met deze bouwmethode kan Knipscheer Rail-Infra in smalle ruimtes zeer effectief en efficiënt de werkzaamheden uitvoeren. De opdrachtgever en de omgeving zijn zeer tevreden gestemd met het scherm.

   

Feiten & cijfers
Opdrachtgever: RV&O Projectontwikkeling
Oplevering: April 2019
Contactpersoon: De heer ing. M.H. (Marcel) Kanselaar
Telefoonnummer: +31 6 30 27 70 74