Projectinformatie

In 2016 is het NS-station Vaartsche Rijn geopend. Dit nieuwe station ligt op een drukke locatie aan de rand van de binnenstad. Onder dit nieuwe station was genoeg ruimte beschikbaar voor verdere ontwikkeling.

Knipscheer Rail-Infra heeft in opdracht van de gemeente Utrecht een viertal ruimten volledig casco gerealiseerd. Deze ruimten zijn door de gemeente beschikbaar gesteld voor commercieel verhuur. De huurders hebben vervolgens de ruimten verder kunnen inrichten als winkel met als doel de levendigheid en de sociale veiligheid op het station te vergroten.

Omdat de werkzaamheden plaats zouden vinden in een dynamisch gebied waar gebruik wordt gemaakt door reizigers en daardoor weinig ruimte is voor opslag van materialen betekende dit een grote uitdaging. Om voornoemde redenen heeft de gemeente gezocht naar een aannemer die ervaring heeft met werkzaamheden in een beperkte ruimte en de dynamiek van een stationsomgeving kent. Op basis van ons Plan van Aanpak en de wijze van communiceren met omwonenden heeft de gemeente het project gegund aan Knipscheer Rail-Infra.

Knipscheer Rail-Infra heeft de ruimten volledig casco gerealiseerd door het aanleggen van rioleringen, storten van betonfunderingen, bouw van stalen dragende constructies met de aanbouw van daken en wanden tot het aansluiten van gas, water- en elektriciteit. De bestaande metalen gevels aan de buitenzijde van de panden zijn deels vervangen door glazen (winkel)puien en (elektrische) deuren.

Om de onderzijde van het spoor te kunnen blijven inspecteren zijn aan de achterzijde van deze nieuwe ruimten inspectiegangen met automatische verlichting aangelegd.

Tijdens de voorbereiding is rekening gehouden met het inkopen van de te gebruiken bouwmaterialen en bouwproducten. De gemeente Utrecht heeft de convenant Green Deal Circulair Inkopen ondertekend waarmee de gemeente meedoet met een circulaire economie waarbij materialen en producten na gebruik weer opnieuw kunnen worden ingezet in de economie, hierdoor is gekozen om alleen herbruikbaar materiaal toe te passen. Een principe wat wij als bedrijf ondersteunen zodat ook volgende generaties duurzaam gebruik kunnen maken van deze aarde.

Verder is sterk rekening gehouden met de bereikbaarheid en beschikbare ruimte onder het station voor de nieuwbouw. Op basis van vooraf strak afgestemde leverantieschema’s en planningen is met een minimale aanvoer van bouwmaterialen stapsgewijs het werk gerealiseerd.

Na oplevering in 2018 aan de gemeente Utrecht hebben de huurders direct de nodige inrichtingswerkzaamheden gedaan. Na afronding en opening heeft de gemeente Utrecht nieuwe ondernemers bestaande uit een fietsenwinkel (Cycleman), een bloemenwinkel, een Surinaams broodjes afhaalwinkel (Het Smaakstation) en een supermarkt (Coop Vandaag).  Knipscheer Rail-Infra heeft de voornoemde gebruikers bijgestaan bij de inrichtingen en afbouw van de ruimtes.

Feiten & cijfers
Opdrachtgever: Gemeente Utrecht
Aanneemsom: € 910.000,00 (excl. BTW)
Oplevering: November 2018
Contactpersoon: De heer ing. M.H. (Marcel) Kanselaar
Telefoonnummer: +31 6 30 27 70 74