Projectinformatie

ProRail heeft als opdracht gegeven om de bestaande riolering te vervangen voor een systeem waarbij de afvoer van hemelwater en afvalwater gescheiden gaat worden. Door deze aanpassing zal het stationsgebied meer klimaatbestendig zijn.

Het oude systeem van station Deventer bestond uit een gecombineerd HWA (hemelwaterafvoer) en DWA (droogwaterafvoer) systeem. Dit systeem was direct aangesloten op de gemeentelijke riolering.

Het station heeft meer dan zesduizend vierkante meter aan perrondaken en vangt daardoor veel regenwater op. Door de hogere intensiteit aan stortbuien, neemt de belasting op het riool toe. Door het hemelwater af te koppelen en op te vangen in een ondergrondse opslag wordt daardoor de kans op wateroverlast beperkt. Vanuit deze ondergrondse opslag wordt het regenwater in de vijver van het Rijsterborgherpark geloosd.

Ontwerp:
Knipscheer Rail-Infra heeft de vrijheid gekregen om het voorontwerp zelfstandig en naar eigen inzicht uit te werken tot een DO en maakbaar UO.

Werkzaamheden:
Hieronder volgt een globale uiteenzetting van de uitgevoerde werkzaamheden:

  • ontgraven van delen van het perron;
  • realiseren van spoorkruisingen;
  • aanbrengen van een nieuw rioleringssysteem;
  • aanbrengen van een waterbergingssysteem;
  • loskoppelen van het oude rioleringssysteem;
  • aankoppelen van het nieuwe rioleringssysteem.

Uitvoering:
Tijdens de uitvoeringsperiode was de hinder en overlast voor de omgeving en reizigers tot een minimum beperkt. Hiervoor waren naast de vigerende veiligheidsmaatregelen, ook veiligheidsmaatregelen in het kader van COVID-19 genomen. Het was in het begin wennen, maar na verloop van tijd gingen de afgestemde maatregelen vrij soepel.

Feiten & cijfers
Opdrachtgever: ProRail B.V.
Aanneemsom: € 396.000,00 (excl. BTW)
Oplevering: Maart 2020
Contactpersoon: De heer ing. A.R. (Arnold) Ridder
Telefoonnummer: +31 6 13 04 21 34