In opdracht van ProRail is Knipscheer Rail-Infra gestart met het realiseren van een geluidsscherm nabij station Amsterdam-Holendrecht.

Ontwikkelaar Greystar was vorig jaar gestart met de bouw van een appartementen complext genaamd de ‘Community Campus’. De Community Campus zal bestaan uit ruim 1.500 appartementen en is gelegen bij station Holendrecht. Uit akoestisch onderzoek blijkt dat de locatie niet voldoet conform de normen uit de Wet Geluidhinder. Uit de resultaten van dit akoestisch onderzoek blijkt dat na het realiseren van een 3,0 meter hoog geluidsscherm t.o.v. bovenkant spoor over een lengte van circa 125 meter wél aan de eisen zal worden voldaan.

Het geluidsscherm zal geplaatst worden direct ten westen van spoortraject Amsterdam Bijlmer – Nieuwersluis, ter hoogte van het station. Het geluidsscherm zal aan de zuidzijde aansluiten op een bestaand geluidsscherm en vanaf de noordzijde doorlopen tot en met onderdoorgang Holendrecht Noord.

Het scherm zal opgebouwd worden uit stalen stijlen in combinatie met aluminium cassettes. Ter plaatse van de onderdoorgang zal het scherm uit transparante schermelementen bestaan.

De voorbereiding is in volle gang en medio november zal met de fysieke bouw worden gestart.