Vandaag is het monumentendag met het thema Plezier. Overal in het land zijn monumentale panden te bezichtigen. Locaties waar men al jaren met plezier naar toe ging of gaat.
 
Heel toepasselijk hebben onze medewerkers samen met onze partners vandaag de laatste werkzaamheden uitgevoerd aan de monumentale kap van het station Haarlem.
 
In opdracht van ProRail hebben wij met Plezier de afgelopen tijd diverse onderhoud werkzaamheden uitgevoerd. Zo hebben we de raampanelen voorzien van extra borgingen. Glas vervangen en schilderwerk uitgevoerd.
 
De stationskap is niet overal even goed toegankelijk. Om zo min verstoring voor de reizigers en het onderliggende wegennet te creëren hebben wij per activiteit gekeken welk materieel hiervoor het beste ingezet kon worden.
 
Een mooie prestatie van het Team!!