Al enige tijd zijn wij met diverse werkzaamheden bezig langs de N213 te Naaldwijk. In opdracht van Van Gelder Groep verzorgen wij het vernieuwen van het geluidsscherm.

Al tijdens de tenderfase zijn wij als partner betrokken bij dit project. Mede op basis van onze werkmethode (hinder, trilling en geluidbeperkend) heeft de combinatie VoGel (van Gelder / Aannemingsmaatschappij VOBI b.v.) de winnende inschrijving gedaan.

Na gunning zijn we gestart met het ontwerp wat uiteindelijk is samengevoegd met alle onderdelen van het project tot een integraal ontwerp.

Inmiddels zijn wij volop in uitvoering en hebben bestaande geluidsscherm gedemonteerd, grondwallen verwijderd en diverse voorbereidende werkzaamheden gerealiseerd.

Op dit moment zijn we in de funderingsfase aangekomen. Het “eerste paal moment” is op een ludieke wijze samen met de buurt gevierd. De funderingspalen tot ca. 13,5 meter lengte worden door de firma van ’t Hek aangebracht.

Mede door dat de werkzaamheden integraal met andere disciplines worden uitgevoerd en daarbij rekening houdend met fiets en wegverkeer staat #VEILIGHEID voorop bij alle werkzaamheden.