Projectsupport

Wij beschikken over een eigen “Ontwerp & Advies”-afdeling die u bij ieder project kan begeleiden op het gebied van ontwerpen en tekenen, beschrijven van RAW-bestekken, inventariseren nul-situaties, ramen/begroten, projectmanagement en risicomanagement.

Bodemsanering

Bodemsaneringen zijn bij ons in goede handen. We beschikken over het certificaat BRL 7000. Wij zijn in staat om bodemsaneringen uit te voeren waarbij het dagelijkse vervoersproces zo min mogelijk hinder mag ondervinden.

Wij kunnen de gehele bodemsanering uit handen nemen. Maar voor ondersteuning voor werkzaamheden in en met verontreinigde grond bent u ook bij ons aan juiste adres. Hierbij valt te denken aan het controleren van de beschikbare bodemonderzoeksresultaten, het opstellen van V&G-plannen. Ook het inzetten van medewerkers in de vorm van DLP, MVK, HVK behoren tot de mogelijkheid.  Ook beschikken wij over diverse machines uitgerust met overdrukunits. Onze kleinste machine is een 1.7 tons mini-kraan met overdruk, zeer geschikt voor het werken in beperkte ruimtes.

OBAS (Oliebenzineafscheiders)

Knipscheer is gespecialiseerd in het aanbrengen en vervangen van oliebenzineafscheiders (OBAS). Wij voeren deze werkzaamheden uit onder certificaat.