Veiligheidsvoorzieningen Drechtsteden | Knipscheer Rail-Infra B.V. Veiligheidsvoorzieningen Drechtsteden – Knipscheer Rail-Infra B.V.

Veiligheidsvoorzieningen Drechtsteden

Tussen de plaatsen Dordrecht en Zwijndrecht is het spoor in het verleden verhoogd aangebracht. Op deze manier werd het mogelijk om de Oude Maas te kunnen passeren. Echter, dit bleek in de praktijk problemen te geven in geval van calamiteiten. In overleg met de veiligheidsregio Drechtsteden heeft ProRail een programma opgezet en dit als een UAV-GC project op de markt gebracht. Binnen dit project diende over een lengte van 10 kilometer op 65 plaatsen een verbetering van de bereikbaarheid plaats te vinden.

De verbetering van de bereikbaarheid is gerealiseerd door een diversiteit aan maatregelen. Zo maken de hulpdiensten in de regio gebruik van mobiele bruggen om de watergangen te kunnen oversteken. Om dit goed te kunnen faciliteren zijn door Knipscheer Rail-Infra zogenoemde aanlandingsplaatsen aangebracht. Daarnaast heeft Knipscheer Rail-Infra opstelplaatsen en calamiteitenwegen aangelegd, zodat de hulpdiensten vanaf de openbare weg het spoor zo dichtbij mogelijk kunnen benaderen. Hiervoor is gebruik gemaakt van betonnen en kunststofverhardingsmaterialen. Het meest bijzondere binnen dit project zijn de 45 trappen die moesten worden aangebracht. Omdat elke trap op een specifieke locatie moest worden aangebracht en ingepast in de omgeving, was elke trap maatwerk. Om toegang te krijgen tot het spoor zijn er sparingen gemaakt in bestaande hekwerken en geluidsschermen, tevens zijn er speciale, op maat gemaakte toegangspoorten en deuren aangebracht. Door het brede werkpakket wat Knipscheer Rail-Infra voert, kon zij dit project volledig in eigen beheer uitvoeren.

Meer informatie over dit project is te vinden op de website van de Brandweer Zuid-Holland Zuid via deze link.

Foto 2 Trappen