Schouwpaden Regio Noord Oost | Knipscheer Rail-Infra B.V. Schouwpaden Regio Noord Oost – Knipscheer Rail-Infra B.V.

Schouwpaden Regio Noord Oost

Op verschillende plaatsen in de Achterhoek en rondom Arnhem en Nijmegen zijn de inspectie-paden, ook wel schouwpaden genoemd, langs de spoorbouw van onvoldoende kwaliteit. De huidige paden zijn verdwenen, overwoekerd door begroeiing of voldoen niet aan de gestelde eisen vanuit ProRail. Tevens is de bereikbaarheid naar een veilige opstelplaats soms onvoldoende en niet veilig genoeg. De hoofdwerkzaamheden, het herprofileren en vernieuwen van de inspectie-paden, zullen vanaf het spoor, in nachtgaten en grote buitendienststellingen worden uitgevoerd om zo min mogelijk hinder te veroorzaken aan het spoorverkeer. De bijkomende werkzaamheden, bestaande uit het plaatsen van buisleuningen, het vervangen of vernieuwen van oplooproosters, het aanbrengen van hekwerken, taludtrappen en toegangspoorten, zullen overdag met een veiligheidsman(grenswachter) uitgevoerd worden.

20150819_14273920151128_091812

 

 

 

 

 

Hieronder een mooi voorbeeld van het duidelijke resultaat van de verrichte werkzaamheden
Afbeelding2