Relinen duikers | Knipscheer Rail-Infra B.V. Relinen duikers – Knipscheer Rail-Infra B.V.

Relinen duikers

Voor dit project werkten we voor de verandering niet alleen langs het spoor maar ook daaronder. Op een spoortraject in Groningen en Friesland was de wens om snelheid op het baanvak te kunnen verhogen.
Een voorwaarde om aan deze wens te kunnen voldoen was dat de duikers op zeven locaties toekomstbestendig werden gemaakt door middel van relining.  Bij de uitvoering van de werkzaamheden is zowel gebruik gemaakt van de buis-in-buis methode als van de kousmethode.

Staphorst - 2014-11-04 (14)Meppel - 2014-10-16 (8)IMG_2766 - Apcon - Hooghalen (2)