Realisatie calamiteitenweg emplacement Moerdijk | Knipscheer Rail-Infra B.V. Realisatie calamiteitenweg emplacement Moerdijk – Knipscheer Rail-Infra B.V.

Calamiteitenweg Moerdijk (2)Realisatie van calamiteitenweg en overwegen op emplacement Moerdijk

Recent heeft Knipscheer langs emplacement Moerdijk een calamiteitenweg aangelegd. Om de toegang tot het emplacement ingeval van calamiteiten te kunnen waarborgen is langs het gehele emplacement een halfverharding aangebracht. Voor de ontsluiting van deze calamiteitenweg zijn twee overwegen in een buitendienststelling van het spoor aangebracht. Om het terrein af te sluiten zijn de aanwezige hekwerken gerepareerd en uitgebreid met hekwerkpoorten. Emplacement Moerdijk maakt deel uit van het gebied van het Havenschap Moerdijk met onder andere grote op- en overslaghavens.