Werkzaamheden station Zevenaar | Knipscheer Rail-Infra B.V. Werkzaamheden station Zevenaar – Knipscheer Rail-Infra B.V.

20150824_10425820150915_07042520150903_152021Werkzaamheden station Zevenaar

In opdracht van Dura Vermeer heeft Knipscheer Rail-Infra voor ProRail werkzaamheden verricht op station Zevenaar.

Het programma Toegankelijkheid streeft ernaar om personen met een mobiliteitsbeperking toch zelfstandig gebruik te kunnen laten maken van de trein. Daartoe worden perrons van de stations op alle locaties in Nederland aangepast aan een nieuwe uniforme normhoogte. Zo is ook het eilandperron op station Zevenaar op een gewenste hoogte van 76 cm bovenkant spoorstaaf gebracht. Knipscheer Rail-Infra heeft de bestaande keerwanden afgezaagd om hier vervolgens betonelementen op aan te kunnen brengen. De afschot van het perron is gewijzigd en loopt nu naar de groenstrook aansluitend aan het perron. Tevens is het perron voorzien van nieuwe tegelbestrating inclusief het nieuwe type geleidelijntegel.

Naast de werkzaamheden op het perron heeft Knipscheer Rail-Infra ook de hellingbaan aangepast. De huidige hellingbaan van 8 meter voldeed niet en is verlengd naar in totaal 16 meter. Het hekwerk en de bijhorende leuning zijn ook hierop aangepast. Om conflictvrij aan te sluiten is het voorplein van Zevenaar opnieuw bestraat en zijn hier betonbollen geplaatst zodat er geen auto’s en andere voertuigen kunnen parkeren.