Geleidelijnen Regio Noord Oost | Knipscheer Rail-Infra B.V. Geleidelijnen Regio Noord Oost – Knipscheer Rail-Infra B.V.

Geleidelijnen Regio Noord Oost

In opdracht van ProRail heeft Knipscheer Rail-Infra op 72 stations in de Regio Noord-Oost werkzaamheden aan de geleidelijn verricht.

Het werkgebied ligt grofweg tussen Stavoren en Nieuweschans, wordt in het noorden begrensd door Roodeschool en in het zuiden door Nijmegen. De toegankelijkheid van perrons en voorpleinen is van belang voor valide, maar ook mindervalide reizigers.

De mindervalide reiziger is een kwetsbare groep. Voor deze groep zijn verschillende maatregelen op de stations en perrons aangebracht. Eén van de maatregelen is de geleidelijn. Deze lijn geeft de blinde- en slechtziende reiziger een hulpmiddel om zelfstandig over het perron te begeven.

Op dit moment zijn de 72 stations in deze regio gereed, wat resulteert in een overzichtelijke, eenduidige en toegankelijke situatie. Er zijn diverse bestratingsmaterialen aangebracht, maar ook PMMA geleidelijnen om dit te bereiken. In juni 2015 is op station Hoogeveen in de tunnel een keramische 4 ribbeltegel aangebracht en is de verouderde keramische geleidelijn in de stationshal verwijderd.


Knipscheer rail-infra - Geleidelijnen regio Noord Oost Knipscheer rail-infra - Geleidelijnen regio Noord OostKnipscheer rail-infra - Geleidelijnen regio Noord OostKnipscheer rail-infra - Geleidelijnen regio Noord OostGL RN