Werkzaamheden Blerick

Op 7 september hebben we de eerste deeloplevering van de perrons gehad en vandaag wordt het tweede deel afgerond. Alle perrons zijn nu op de nieuwe standaardhoogte van 76cm gebracht en voorzien van nieuw straatwerk. Voor het op de juiste hoogte brengen zijn alle perrons voorzien van keerwanden met daarachter zand. Andere en oude constructies zijn verwijderd.

De komende tijd zal er gewerkt worden aan de nieuwe hellingbaan en trap en zal de verlichting worden vervangen voor duurzame LED-verlichting. Eveneens zal de beplanting worden aangebracht.