Aanvang werkzaamheden station Roodeschool

Vanaf volgende week starten we met de uitvoerende werkzaamheden voor het nieuwe station te Roodeschool. Dit nieuwe station komt aan de Hooilandsweg te liggen, aan de centrale as van het dorp. Het station is goed herkenbaar en zichtbaar vanaf de Hooilandseweg. In het gebruik van materiaal en kleur is aansluiting gezocht bij de omgeving.

Bij het nieuwe station komt de reiziger (vanaf de weg) op een groot voorplein met een aantal parkeerplaatsen, een fietsenstalling en een zogenoemde Kiss & Ride zone. Er zullen informatieborden komen te staan en er wordt een moderne stations-outillage met banken, wachtgelegenheid en prullenbakken gerealiseerd. Op en rond het station wordt veel groene beplanting aangebracht in de vorm van hagen en bomen.
Het perron is een zij-perron met een wachtruimte, check-in/check-out palen en kaartverkoopautomaat.

Het bestaande station in het centrum van het dorp zal worden verwijderd. Het spoor blijft wel aanwezig ten behoeve van aardgascondensaat-transport.