Station Roodeschool in aanbouw

Voor het nieuwe station in Roodeschool is inmiddels de technische ruimte geplaatst op de speciaal daarvoor aangebrachte buispalen. De palenfundering werd aangebracht in de tweede week van september waarna een week later de technische ruimte met behulp van een kraan op zijn plaats kon worden gehesen.