Vloeistofdichte Verharding | Knipscheer Rail-Infra B.V. Vloeistofdichte Verharding – Knipscheer Rail-Infra B.V.

tankplaat 3Vloeistofdicht Afoort 2
Onder vloeistofdichte verhardingen verstaan wij de aanleg van betonverhardingen welke indringing van bodemverontreinigde stoffen moeten voorkomen. De betonverhardingen kunnen zowel uit elementen bestaan als uit gestorte vloeren.

De vloeistofdichtheid garanderen wij doormiddel van een PBV/CUR-verklaring (wettelijk vereist).